Визията на Американо-английска академия

Американо-английската академия смята, че за да бъде високо ефективно обучението, учители и ученици е добре да полагат съвместно усилия. Само тогава преподаването и ученето ще стават по ефикасен, ефективен и грижовен начин. АЕА се стреми да насърчава топла и грижовна среда на обучение, където се оценява по достойнство доставянето на най-добрите образователни услуги. Преподавателите са с голям опит в работата в мултикултурална и мултиезична среда и се стремят да възпитават в своите ученици уважение и приемственост към принадлежността на останалите ученици.

Ръководството и учителският колектив на International school Sofia смятат, че:

 • Образованието е добре да бъде насочено към развитието на индивида в следните насоки – интелектуално, морално, социално и физически.
 • Училището е добре да насърчава учениците да се включат в отворено общуване, активно учене, творчество, вземане на решения, критично мислене и независимост на мисълта.
 • Образованието представлява всъщност партньорство между учители, ученици и родители.
 • Учениците трябва да се гордеят с постиженията си.
 • Обучението включва споделяне на опит и конструктивен дебат в дух на солидаритет в общността.
 • Студентите могат да постигнат целите си в рамките на една отлично структурирана, спокойна и дисциплинирана среда.
 • Училището се стреми непрекъснато да прави оценка и да подобрява своята  ефективност.
 • Училището е акредитирано от най-високопоставените органи.
 • Учебната програма се основава едновременно на българската и американската система, като се вземат предвид, най-добрите елементи от различните образователни системи, както като стил, така и като съдържание, и се поднасят на английски език.
 • Училището се стреми да осигури учебна програма от най-високо качество.

Извън класната стая, АЕА учи своите ученици да бъдат отговорни и грижовни „граждани на света”. Ръководството и преподавателите се стремят да демонстрират уважение към учениците и вземане на техния успех като най-важният приоритет в рамките на подкрепяща, грижовна и стимулираща среда, основаваща се върху възможно най-високите стандарти и очаквания.

One Response to Визията на Американо-английска академия

 1. Румен каза:

  И каква всъщност е новината?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *